نکات بهداشتی

گالری کلینیک ما

امروزه تنها تفكر دندانپزشک ترميم و درمان دندان نيست. زیبایی دندان بعد ازترميم يك دندان پوسيده وگاهي دندانهاي سالم نكته اي بسيار مهم در دندانپزشكی محسوب ميشود.

برای معاینه به دکتر احتیاج دارید؟ فقط با ما تماس بگیرید !

021-88365581